Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΣ - Non Directional Beacon NDB

Ο ραδιοφάρος είναι πομπός εμβελείας 100 ΝΜ και το σήμα του χρησιμοποιείται από το δέκτη ADF (AUTOMATIC DIRECTION FINDER) του αεροσκάφους. Δηλαδή είναι το ραδιοβοήθημα που βοηθά το αεροσκάφος να γνωρίζει την διόπτευσή του, ανά πάσα στιγμή από σταθμό.

Ο πανκατευθυντικός ραδιοφάρος ή ΝDΒ (Νon Directional Beacon) είναι το ραδιοβοήθημα που έχει από παλαιότερα αλλά και σήμερα την ευρύτερη χρήση λόγω της απλότητας του και τον εξοπλισμό όλων των αεροσκαφών με ης απαραίτητες διατάξεις επεξεργασίας των σχετικών πληροφοριών. Οι διατάξεις αυτές ονομάζονται σαν σύνολο αυτόματος ανιχνευτής διεύθυνσης ή ΑDF (Automatic Direction Finder).

Το NDΒ είναι σταθμός εκπομπής
ραδιοκύματος που έχει σχεδιασθεί να εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα κάθετης πόλωσης στην περιοχή βραχέων (low) ή μεσαίων (medium) κυμάτων.

Τα υπόψη κύματα διαδίδονται επιφανειακά (κύματα εδάφους) προς όλες τις κατευθύνσεις.

Οι σταθμοί ΝDΒ εγκαθίστανται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιούνται, σε συνεργασία με τις συσκευές ADF των αεροσκαφών, στις διαδικασίες εναέριας κυκλοφορίας

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΝDB
 
Σκοπός

Δίδει πληροφορίες γωνίας (διεύθυνσης) σε συνεργασία με τις συσκευές ΑDF του αεροσκάφους για την σωστή ραδιοπλοήγηση, την προσέγγιση και την προσγείωση του αεροσκάφους.

Που εγκαθίσταται

Εξαρτάται από τον σκοπό που εξυπηρετεί. Εγκαθίσταται σε σημεία κατά μήκος αεροδρομίων, σε νησιά, παραλίες, προκειμένου να δίνουν σήματα μεγάλης εμβέλειας, όπως και σε σημεία κοντά σε αεροδρόμια για εξυπηρέτηση των διαδικασιών προσέγγισης, προσγείωσης αεροσκαφών. Στην περίπτωση αυτή ονομάζονται εντοπιστές (Locators).

Ισχύς εξόδου

Μεταξύ 25 ΚWatts περίπου.

Εμβέλεια

10 ναυτικά μίλια για ΝDB μικρής ισχύος που χρησιμοποιούνται ως εντοπιστές (locators) αεροδρομίων ή περισσότερα από 500 ναυτικά μίλια για ΝDΒ μεγάλης ισχύος και διάδοση πάνω από θάλασσα.

Συχνότητες λειτουργίας

Μεταξύ 200 και 800 ΚΗz στην περιοχή συχνοτήτων LF και ΜF.

Χαρακτηριστικό σταθμού

Συνήθως χρησιμοποιούνται δύο ή τρία γράμματα με μορφή σημάτων morse που εκπέμπονται κατά ίσα χρονικά διαστήματα.

Τύποι εκπομπής

• Α0Α1 που συνίσταται σε συνεχή εκπομπή αδιαμόρφωτου φέροντος [Α0] για περίπου 10 δευτερόλεπτα που ακολουθείται για πέντε δευτερόλεπτα από επίσης αδιαμόρφωτο σήμα [Α1] που παράγει το χαρακτηριστικό του σταθμού με σήματα morse.

• Α0Α1 που συνίσταται σε συνεχή εκπομπή αδιαμόρφωτου φέροντος 10 περίπου δευτερολέπτων και ακολουθείται από διαμορφωμένο Α.Μ σήμα [Α2] για 5 δευτερόλεπτα δίνοντας το χαρακτηριστικό του σταθμού με σήματα morse.

• Α2 που συνίσταται στην εκπομπή διαμορφωμένου Α.Μ φέροντος με ακουστικά σήματα που δίνουν κατά διαστήματα. Το χαρακτηριστικό του σταθμού με σήματα morse.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝDΒ

Οι πληροφορίες αζιμουθίου απεικονίζονται σε ειδικούς ενδείκτες του αεροσκάφους. Υπάρχουν δύο είδη ενδεικτών. Ο ενδείκτης σχετικού αζιμουθίου ή RΒΙ (Relative Bearing Indicator) και ο ραδιομαγνητικός ενδείκτης ή RΜΙ (Radio Μagnetic Indicator).

Ο πρώτος δίνει το αζιμούθιο του σταθμού ΝDΒ ως προς άξονα αναφοράς τον άξονα του αεροσκάφους, δεξιόστροφα σε μοίρες, από 0° μέχρι     360°.

Ο δεύτερος ενδείκτης (RΜΙ) πρακτικά προσθέτει το μαγνητικό Heading του αεροσκάφους και το σχετικό αζιμούθιο του σταθμού ΝDΒ.

Τούτο επιτυγχάνεται με περιστρεφόμενη πλάκα που ουσιαστικά αποτελεί πυξίδα στρέφοντας την ένδειξη Ν προς τον μαγνητικό βορρά.

Τέλος υπάρχει και πλέον σύνθετο όργανο για απεικόνιση πληροφοριών από δύο σταθμούς ΝDΒ συγχρόνως.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΝDΒ


Επειδή το ΝDΒ λειτουργεί σαν σταθμός εκπομπής στην περιοχή ραδιοκυμάτων LF, MF η διάδοση των οποίων ποικίλει (απ' ευθείας κύματα, εδάφους ιονοσφαιρικά) και από την μορφή της διάδοσης τους αυτής προκύπτουν οι ήδη γνωστές συνέπειες, τούτο δεν θεωρείται πλήρως αξιόπιστο σύστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου