Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ- ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - VOR( Very High Frequency Omni Directional Range)

VOR(Very High Frequency Omni Directional Range)

Ο όρος VOR είναι συντομογραφία του “Very high frequency omni directional range”.

To VOR είναι ραδιοβοήθημα που μας παρέχει πληροφορίες διόπτευσης και είναι πιο αξιόπιστο από το NDB διότι δεν επηρεάζεται  από τις ηλεκτρικές εκκενώσεις και ατμοσφαιρικά παράσιτα. Σε συνδυασμό με DME δίνει και πληροφορίες απόστασης.

Το υπόψιν ραδιοβοήθημα συνίσταται από έναν επίγειο σταθμό και τις   συσκευές του αεροσκάφους, λήψης, επεξεργασίας και απεικόνισης των πληροφοριών του σταθμού εδάφους. Δίδει πληροφορίες γωνιακής απόστασης από τον σταθμό VOR (αζιμούθιο).

Η αρχή λειτουργίας στηρίζεται στην σύγκριση της διαφοράς φάσης δύο σημάτων ακουστικών συχνοτήτων που διαμορφώνουν ένα φέρον σήμα υψηλής συχνότητας VHF. Το ένα εκπέμπεται προς όλες τις διεύθυνσης με την ίδια φάση και ονομάζεται σήμα αναφοράς (Reference signal, R). Το δεύτερο εκπέμπεται με μεταβλητή φάση τις διάφορες κατευθύνσεις και ονομάζεται μεταβλητό σήμα (Variable, V).

Τα δύο αυτά σήματα ρυθμίζονται έτσι ώστε στην διεύθυνση του μαγνητικού βορρά να είναι, σε φάση. Σε κάθε άλλη κατεύθυνση το θετικό μέγιστο του μεταβλητού σήματος θα εμφανίζεται αργότερα από το μέγιστο του σήματος αναφοράς. Η διαφορά φάσης των δύο σημάτων, δηλαδή το κλάσμα του κύκλου που μεσολαβεί μεταξύ των δύο μεγίστων καθορίζει και την γωνία αζιμουθίου σε σχέση με τον μαγνητικό βορρά με σημείο αναφοράς τον επίγειο σταθμό VOR.

Συγκεκριμένα γίνεται χρήση διαμορφωμένων σημάτων συχνότητας 30Ηz. Το σημείο αναφοράς 30 Hz διαμορφώνει κατά συχνότητα ένα φέρον συχνότητας 9960 Ηz που ονομάζεται "υποφέρον (subcarrier)" σήμα. Το διαμορφωμένο "Subcsrrier" διαμορφώνει στην συνέχεια κατά πλάτος το προς εκπομπή φέρον RF. Το παραγόμενο τελικά σήμα αναφοράς εκπέμπεται πανκατευθυντικά (OMNI) προς όλες τις διευθύνσεις.

Το μέγιστο σήμα 30 Hz διαμορφώνει το φέρον
RF με ένα είδος διαμόρφωσης που ονομάζεται διαμόρφωση χώρου (Space Modulation) και επιτυγχάνεται με την εκπομπή του φέροντος RF μόνο, από σύστημα κεραιών που εξασφαλίζει ένα πολοδιάγραμμα καρδιοειδούς μορφής (Lymacon) το οποίο στρέφεται με συχνότητα 30 κύκλων το δευτερόλεπτο (30 Hz ).
Η παρακάτω τεχνική έχει σαν αποτέλεσμα κατά την αποδιαμόρφωση των σημάτων αναφοράς και μεταβλητού στην διαδικασία της λήψης του αεροσκάφους, αυτά να εμφανίζονται με διαφορά φάσης ίση με την γωνιακή απόσταση του αεροσκάφους από τον σταθμό VOR σε σχέση με την διεύθυνση του μαγνητικού βορρά. 


ΟΡΟΛΟΓΙΑ VOR
Παρακάτω αναφέρονται μερικοί όροι που χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση των πληροφοριών VOR.

Radial (ακτίνα)
Ως Radial μιας συγκεκριμένης διεύθυνσης ονομάζεται η προσανατολισμένη γωνία που έχει κορυφή την θέση του VOR. και πλευρές την διεύθυνση του μαγνητικού βορρά (ΜΒ, Ν) και την υπόψη διεύθυνση. Μετριέται δε δεξιόστροφα με αρχή την διεύθυνση του Μ.Β. Λαμβάνει τις τιμές από Ο° μέχρι 360°.
From (από)
Ένδειξη from αναφέρεται στην γωνία της Radial. Δηλαδή η γωνιακή απόσταση ενός αεροσκάφους ως προς τον μαγνητικό βορρά με σημείο αναφοράς την θέση του VOR
ΤO (ως προς)
Ένδειξη Το ονομάζεται η γωνιακή απόσταση του VOR ως προς τον μαγνητικό βορρά με σημείο αναφοράς στο αεροσκάφος. Η διαφορά των ενδείξεων From και To είναι ίση με 180°.
Inbound
Λέμε ότι ένα αεροσκάφος πετά Inbound ως προς ένα VOR όταν πλησιάζει τούτο.
Οutbound
Λέμε ότι ένα αερεοσκάφος πετά Outbound ως προς ένα VOR όταν απομακρύνεται από αυτό.

Ο όρος FROM συνήθως χρησιμοποιείται από τους πιλότους για Outbound πορεία και Το για Inbound πορεία, χωρίς να σημαίνει ότι ο όρος ΤO και FROM δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αντίθετα. Έτσι το αεροσκάφος (1) είναι 270° Τo VOR και το αεροσκάφος (2) 270o From VOR.                   

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ VOR

Με την βοήθεια κατάλληλου μεταγωγέα (Omni Bearing Selector ΟΒS) ο πιλότος επιλέγει ένδειξη FROM ή ΤΟ (συνήθως όταν απομακρύνεται από το VOR επιλέγει FRΟΜ και όταν πλησιάζει ΤΟ) και την γωνία που αντιστοιχεί στη Radial που θέλει να ακολουθήσει. Ο κατακόρυφος δείκτης (Direction Indicator) για σωστή πορεία που ήδη έχει επιλέξει ο πιλότος πρέπει να είναι κατακόρυφος. Όταν έχει εκτραπεί δεξιά ή αριστερά ο πιλότος πρέπει με κατάλληλους ελιγμούς του αεροσκάφους να κατόρθωσες ώστε ο δείκτης να έρθει στο κέντρο.
ι.
Γενικά αν το αεροσκάφος απομακρύνεται και έχει επιλέξει ένδειξη FRΟΜ ο πιλότος πρέπει να πετάξει στην διεύθυνση που του δείχνει ο δείκτης (Flight the needle) ενώ αν πλησιάζει και έχει την ένδειξη FRΟΜ πρέπει αντίθετα από την εκτροπή του δείκτη.
Επίσης αν πλησιάζει και έχει επιλέξει ΤΟ πρέπει να πετάξει στην διεύθυνση εκτροπής του δείκτη και αν απομακρύνεται με ένδειξη ΤΟ αντίθετα από την εκτροπή του δείκτη.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VΟR
Σκοπός
Δίνει πληροφορίες αζιμουθίου σε συνεργασία με κατάλληλες συσκευές του αεροσκάφους για την σωστή πλοήγηση, προσέγγιση και προσγείωση του αεροσκάφους.
Που εγκαθίσταται
Εξαρτάται από τον σκοπό που εξυπηρετεί. Εγκαθίσταται κατά μήκος αεροδιαδρόμων όταν εξυπηρετεί την πλοήγηση των αεροσκαφών (Route VOR, R/VOR) ή στα αεροδρόμια αν εξυπηρετεί προσέγγιση αεροσκαφών (Terminal VCR, T/VOR).
Ισχύς εξόδου
200 Watts για τα R/VOR’s και 50 Watts για τα Τ/VOR’s.  
Εμβέλεια                                                  
200 ναυτικά μίλια τα R/VOR’s και 100 ναυτικά μίλια τα T/VOR’s.
Συχνότητες λειτουργίας
                             
Από 108 μέχρι 118 MHz σε δύο περιοχές:
• 108.0 - 118.0 MHz με βήματα 0.2 MHz δίνοντας 20 κανάλια.
• 112.0 - 117.9 ΜΗz με βήματα 0.1 MHz δίνοντας 60 κανάλια.
Χαρακτηριστικό Σταθμού

Ο σταθμός συνήθως εκπέμπει χαρακτηριστικό τριών γραμμάτων με μορφή σημάτων morse έξι φορές το λεπτό. Μερικά VOR’s μπορούν να εκπέμψουν σαν χαρακτηριστική φωνή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου