Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

Προγραμματιστής Συστημάτων Αεράμυνας (Air Defence Programmer - AirC2, AEW&TDLs System Programmer)

Προγραμματιστής Συστημάτων Αεράμυνας IAMD (Air Defence Programmer - Integrated Air&Missile Defence - AirC2, AEW&TDLs System Programmer)

Η εξειδίκευση του προγραμματιστή συστημάτων αεράμυνας  IAMD (Air Defence Programmer - Integrated Air&Missile Defence - AirC2, AEW&TDLs System Programmer) είναι εξειδίκευση που μπορεί να πάρει μικρός αριθμός αξιωματικών,  απόφοιτων της Σχολής Ικάρων με ειδικότητα Αξιωματικού Αεράμυνας - Ελεγκτής Συστήματος Αεροπορικού ελέγχου.

Καθήκοντα:


O προγραμματιστής συστημάτων αεράμυνας IAMD (Air Defence Programmer - Integrated Air&Missile Defence - AirC2, AEW&TDLs System Programmer) πέραν των καθηκόντων ως ελεγκτής όπλων Αεράμυνας (Air Battle Manager-ABM) του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου, είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση  του επιχειρησιακού Λογισμικού των Συστημάτων Αεράμυνας IAMD (Integrated AirC2-Air Command&Control and Missile Systems)  - επίγειων και αεροφερόμενων - καθώς και των Τακτικών Δικτύων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επιχειρησιακό Λογισμικό Συστημάτων Αεράμυνας

Επιχειρησιακό λογισμικό αυτοματοποιημένων συστημάτων Διοίκησης και Ελέγχου Αεράμυνας (AirC2-Air Command&Control) είναι το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για την οργάνωση και εκτέλεση των αναγκαίων διεργασιών που απαιτούνται για την εκμετάλλευση των πληροφοριών αισθητήρων RADAR [(επίγειων ενεργητικών/παθητικών και Αεροφερόμενων Συστημάτων Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου (ΑΣΕΠΕ) - AWACS] και των Τακτικών Δικτύων (Tactical Data Links-TDLs) με σκοπό την παραγωγή κοινής επιχειρησιακής εικόνας (Common Operational Picture) του θεάτρου επιχειρήσεων, τη διαχείριση και διαβίβαση αυτής, καθώς και τη διασύνδεση, κατεύθυνση διοίκηση και τον έλεγχο των οπλικών Συστημάτων Αεράμυνας για την εκτέλεση όλων των λειτουργιών Αεράμυνας.

Φορέας Διαχείρισης - Συντήρησης Επιχειρησιακού Λογισμικού Συστημάτων Αεράμυνας.

Κεντρικός φορέας διαχείρισης - συντήρησης του Επιχειρησιακού Λογισμικού Συστημάτων Αεράμυνας της ΠΑ καθώς και των συστημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για σκοπούς Διοίκησης και Ελέγχου Αεράμυνας και Τακτικών Δικτύων είναι το ΑΤΑ/ΚΜΗ/Τμήμα Προγραμμάτων Αεράμυνας.
 
Οι απαιτήσεις όλων των συστημάτων αεράμυνας (επίγειων και αεροφερόμενων) σε τακτικό επίπεδο καθορίζονται από το ΑΤΑ/Δνση Αεράμυνας.

Οι απαιτήσεις στρατηγικής- επιχειρησιακής χρήσης, έγκρισης τακτικής χρήσης,  όλων των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου συστημάτων C2 αεράμυνας (επίγειων και αεροφερόμενων) καθώς και του Configuration Control,Plan & Management του επιχειρησιακού software τους καθορίζονται από το ΓΕΑ/Δνση Αεράμυνας.
Απαραίτητες προυποθέσεις γνώσεις-εμπερία για επιλογή.

Προγραμματιστές Συστημάτων Αεράμυνας (Air Defence Programmer - AirC2, AEW&TDLs System Programmer) μπορούν να γίνουν οι Αξιωματικοί Αεράμυνας απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων με εξειδίκευση στο Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου και διετή κατ ελάχιστον εμπειρία στον έλεγχο όπλων Αεράμυνας (Weapons Controller)  σε ΚΕΠ (1ΚΕΠ, 2ΚΕΠ, 3ΚΕΠ ή ΑΚΕ, με  επαρκείς γνώσεις στα AirCσυστήματα (Real Time / Near Real Time) (ACCS-MASE/MICE-CSI-SSSB- ULS/EULS-ICC/NIRIS-C2 ΑΣΕΠΕ-ISP- ASIM-ASDE, ICC, NIRIS) και σε Τακτικά Δίκτυα - TDLs (Link-1, Link 11, Link-11b, Link-16, VMF, JREAP/SIMPLE) με πιστοποίηση επιπέδου 1 (ATDLP-5.55), της Πολεμικής Αεροπορίας μετά από επιθυμία, γραπτές εξετάσεις (βάση 75%) και συνέντευξη.
Απαραίτητα προυπόθεση η γνώση της Αγγλικής άνω του 75% και η πολύ καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων, βάσεων δεδομένων, δικτύων καθώς και η γνώση εφαρμογών γραφείου.

Επιθυμητές γνώσεις στα παρακάτω αντικείμενα (προαιρετικά):

  • Systems Engineering
  • Software Development & Documentation Process
  • SystemsTest&Evaluation (T&E)
  • CCNA CCNP  CISCO
  • System Administration σε OS:  Oracle Solaris - Linux - Windows
  • Εμπειρία προγραμματισμού σε: ADA, C# , C++,  JAVA
  • Computer & Network Security.
  • TDLs πιστοποίηση σε επίπεδο (2,3,4) της ATDLP-5.55

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου