Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

NATO Readiness Action Plan (RAP)


Το Readiness Action Plan (RAP) αποτελεί απόφαση της Συνόδου Κορυφής  της Ουαλίας (Wales Summit Declaration 2014) ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση απόκριση της Συμμαχίας στις νέες προκλήσεις επί θεμάτων ασφάλειας. Αποτελεί την πιο σημαντική απόφαση ενίσχυσης της συλλογικής άμυνας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Σκοπό έχει την αντιμετώπιση κινδύνων και ενδεχόμενων απειλών στα ανατολικά και νότια σύνορα της Συμμαχίας μέσω της υιοθέτησης μέτρων διασφάλισης (Assurance Measures) και μέτρων προσαρμογής (Adaptation Measures) ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση  αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας της Συμμαχίας και ταυτόχρονα μεσο/μακροπρόθεσμα να επέλθουν οι απαιτούμενες αλλαγές στις ικανότητες της Συμμαχίας για να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπου απαιτηθεί. 


Τα μέτρα διασφάλισης (Assurance Measures) περιλαμβάνουν μια σειρά μέτρων/δραστηριοτήτων σε ξηρά θάλασσα και αέρα με εφαρμογή στην κεντρική και Αν. Ευρώπη. Στα μέτρα διασφάλισης συμμετέχουν 28 κ-μ της Συμμαχίας και τα κυριότερα είναι τα παρακάτω:

  • Μεταστάθμευση Α/Φ στις χώρες της Βαλτικής, τη Ρουμανία και Πολωνία για εφαρμογή AP (BAP).
  • Πτήσεις Α/Φ NATO AWACS και MPAs (Military Patrol Aircrafts) στα ανατολικά κράτη της Συμμαχίας με ανάθεση αποστολών επιτήρησης.
  • Επαύξηση θαλάσσιων περιπολιών (Maritime Patrol) στη Βαλτική, Μαύρη θάλασσα και Μεσόγειο των δυνάμεων SNMG (Standing NATO Maritime Groups) και SNMC (Standing NATO Mine Counter).
  • Μεταστάθμευση επίγειων δυνάμεων στα ανατολικά κράτη της Συμμαχίας με διενέργεια ασκήσεων.
  • Επαναπροσανατολισμό των ασκήσεων της Συμμαχίας σε νέα βάση δίνοντας βαρύτητα  στη Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) και τη συλλογική Άμυνα (Collective Defence)
Τα μέτρα Προσαρμογής (Adaptation Measures) αποτελούν σειρά μακροπρόθεσμων μέτρων με σκοπό αναδιοργάνωση και προσαρμογή των οντοτήτων και δομών της Συμμαχίας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί αποφασιστικά στις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται στα Ανατολικά και ΝΑ σύνορα του NATO.
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

  • Την επαύξηση αριθμού και αποτελεσματικότητας της NRF (NATO Response Force)
  • Τη δημιουργία μικρών και ευέλικτων NATO αρχηγείων  ή NATO Force Integration Units (NFIUs) στη Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία , Πολωνία και Ρουμανία (Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and Romania)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου