Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016

Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ)


Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ):
 Το Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ) είναι το κύριο συστατικό έγκαιρης προειδοποίησης και αεροπορικού ελέγχου (AirC2-Air Command&Control), εξασκεί το σύνολο των λειτουργιών Αεράμυνας και Διοίκησης και Ελέγχου  (Δ&Ε- AirC2)  εντός ελληνικού FIR.
 Περιλαμβάνει ένα δίκτυο ενεργητικών
και παθητικών αισθητήρων, όπως επίγεια RADARs, Αεροφερόμενα Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου (ΑΣΕΠΕ), RADARs συστημάτων κατευθυνόμενων βλημάτων, σταθμούς ηλεκτρονικών εφαρμογών, δορυφορικά συστήματα ακόμη και παρατηρητήρια όψεως. Από τις βασικές λειτουργίες του σημειώνονται, η αποκάλυψη της απειλής, η διευκρίνιση, η παρακολούθηση όλων των ιπτάμενων στόχων, ο έλεγχος οπλικών συστημάτων και αεροσκαφών καθώς και η διαβίβαση όλων των πληροφοριών αεροπορικής δραστηριότητας προς τα προϊστάμενα κλιμάκια (ΕΚΑΕ). [Δόγμα Πολεμικής Αεροπορίας]

Συγκεκριμένα εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες αεράμυνας:
 

  • Επιτήρηση Εναέριου Χώρου μέσω της συστηματικής παρατήρησης µε ηλεκτρονικά μέσα µε σκοπό την αποκάλυψη κάθε ιπταμένου αντικειμένου.
  •  Διευκρίνιση των ιχνών που αποκαλύπτονται από τα RADAR της ΠΑ, καθώς και σύνθεση της εικόνας αυτής με την εικόνα που παρέχεται από Α/Φ ΕW (Early Warning), από μονάδες ΝΑΤΟ, και από πλοία του ΠΝ ή ΝΑΤΟ. 
  •  Παραγωγή και διαβίβαση της διευκρινισμένης αεροπορικής εικόνας (Recognized Air Picture- RAP) καθώς και συμβολή στη σύνθεση της Κοινής Επιχειρησιακής Εικόνας (COP - Common Operational Picture) στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 
  •  Κατεύθυνση - έλεγχο - συντονισμό όλων των εκπαιδευτικών και επιχειρησιακών αεροπορικών αποστολών συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Air Policing εντός και εκτός του FIR Αθηνών. 
  •  Τακτικό έλεγχο όλων των Κατευθυνόμενων Βλημάτων εδάφους - αέρος. 
  •  Τακτικό έλεγχο των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης AΕW (Airborne Early Warning). 
  •  Συνολικό έλεγχο του εναέριου χώρου μέσω  έκδοσης διαταγής ACO (Air Coordination Order).
  •  Συμβάλει στην Εναέρια Κυκλοφορία πολιτικών και στρατιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων και σε επιχειρήσεις SAR (Search and Rescue) - CSAR (Combat Search And Rescue) σε περίοδο ειρήνης, κρίσης και πόλεμου.

Στο Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου, υπό το πλαίσιο επιχειρησιακού ελέγχου αεράμυνας υπάγονται  οι παρακάτω μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου